برندها

آکپیتال

آکپیتال

زوجی

زوجی

جک

جک

ژوکی

استرانگ

استرانگ

برادر

برادر

پرس مک

پرس مک

دایانگ

دایانگ

سوپرمی

سوپرمی

فولاد

فولاد

برقی کان مک

کان مک

کانزا اسپیشیال

کلیه حقوق برای شرکت ماشین دوخت جهان محفوظ می باشد